služby

Návrh

Požadavek na řešení určitého prostoru a základní specifikace rozsahu projektu

Již ve fázi prvního návrhu klademe důraz na detailní řešení a promyšlené propojení všech vazeb a funkcí. Ty vyplývají ze zadání klienta, místa a času. Snažíme se o dokonalou práci s prostorem. Na počátku je papír, tužka, zadání. Na konci ŽIVOTNÍ PROSTOR.

Termín

Požadavek na termín dokončení realizace

Pracujeme tak, aby veškeré činnosti do sebe zapadaly a tvořili jednu časovou linii celého projektu. Jednotlivým úkonům přiřadíme časový prostor odpovídající jejich náročnosti, včetně dostatečné rezervy. Vy tedy budete znát přesný časový harmonogram! že

Rozpočet

Plánovaný rozpočet na realizaci

Vždy respektujeme Váš plánovaný finanční rozpočet a hledáme optimální řešení ve spojení poměru ceny a kvality. Nabídneme a poradíme Vám se správným výběrem použitých materiálů, abychom dosáhli maximální kvality v daném finančním prostoru.

Realizace

Kdo se bude na realizaci podílet a jak je zainteresován zákazník

Kompletní realizaci zajistíme převedením odsouhlasených návrhů do podoby, kterou očekáváte. Odpadá Vám tím nutnost zajištění a koordinace jednotlivých řemesel nutných pro realizaci a zejména problémy s „uhlídáním“ správnosti provedení jednotlivých etap realizace a použití požadovaných materiálů.